Turbo, silindirler içerisinden yanma sonucu atılan gazların

Turbo, silindirler içerisinden yanma sonucu atılan gazların (egzoz gazlarının) çıkış basıncıyla çalışan bir pervane (türbin) takımıdır. Yanmış yakıt-hava karışımı gazları silindirlerden çok sıcak (950C) ve yüksek basınç ile çıkarlar. Bu basınçlı ve sıcak gaz çıktısı egzoz türbinine çarpar ve onu döndürür daha sonra  atmosfere salınır. Bu dönme aynı mil üzerinde bulunan diğer türbini de döndürür. Bu dönme yüksek hızlı ancak düşük basınçlı hava emişi sağlar. Bu düşük basıncın yükseltilmesi gerekmektedir. Bu basınç yükseltme işlemini türbinin içinde bulunduğu gövdenin içindeki salyangoz şeklindeki tüneller gerçekleştirir. Emilen bu hava ilk önce soğutulmak amacıyla intercoolera (soğutucu) gönderilip soğutulur daha sonra silindirler içerisine yüksek basınçlı ve daha düşük sıcaklığa sahip olarak giriş yapar. Bu sayede çok daha verimli bir yanma sağlanır.

Aşağıdaki resimde kırmızı hat egzoz hattıdır. koyu mavi hat hava emiş hattıdır ve açık mavi ise intercoolerdan çıkan soğutulmuş havadır.

Turbo Nedir

-Hava emiş türbinince emilen ve basıncı artan hava

-Yüksek basınçlı havanın intercoolera gidişi

-Havanın intercoolerda soğutulması

-Soğutulan havanın yanma için silindire girmesi

-Yakıt ile havanın karışımı ve yanmadan sonra silindirden tahliyesi (egzoz işlemi)

-Egzoz gazının türbine girişi

-Egzoz gazının türbini döndürmesi ve sistemi terk etmesi